UZ PORU PO POTPORU

Korisnik projekta: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije
Vrijednost projekta: 2.656.671,02 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Nositelj
Trajanje projekta: od 01. travnja 2019. do 31. prosinca 2023. godine
Status projekta: Proveden

Projekt „UZ PORU PO POTPORU“ odobren je za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Korisnik: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

Sufinanciranje od strane EU je 85%

Opći cilj projekta je pružiti potporu potencijalnim korisnicima za pripremu i provedbu EU i ostalih projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Svrha projekta je ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora, jedinica lokalne (regionalne) samouprave te ostalih javnopravnih tijela i javnih institucija s područja Koprivničko-križevačke županije u području pripreme i provedbe EU projekata.

Projekt „UZ PORU PO POTPORU“ sastoji se od jedne grupe aktivnosti – Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, rad na procesima strateškog planiranja te edukativnim aktivnostima, koja obuhvaća četiri podaktivnosti:

  • prva podaktivnost obuhvaća pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnim ustanovama i ostalim javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije;
  • druga podaktivnost je vezana uz strateško planiranje i regionalni razvoj što obuhvaća izradu Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za novo programsko razdoblje sa svim ostalim popratnim aktivnostima te upis razvojnih projekata u elektronički registar razvojnih projekata MRRFEU;
  • treća podaktivnost se odnosi na edukativne aktivnosti koje će se organizirati za jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove te ostala javnopravna tijela s područja Koprivničko-križevačke županije kao i na održavanje informativnih radionica i predavanja za sve potencijalne korisnike EU fondova s područja Koprivničko-križevačke županije;
  • četvrta podaktivnost vezana je uz jačanje kapaciteta djelatnika regionalnog koordinatora Razvojne agencije PORE KKŽ putem sudjelovanja na raznim edukacijama i događajima na području Republike Hrvatske ali i na području drugih zemalja EU.

POVEZANE OBJAVE:

Print Friendly, PDF & Email