28 ruj 2023

ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA “USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC”

U novoizgrađenom prostoru Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Đurđevac, u četvrtak, 28. rujna 2023. godine, održan je sastanak projektnog tima u okviru provedbe projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“. Nositelj projekta je Hrvatski zavod za socijalni rad s naznakom krajnjeg korisnika Područni ured Đurđevac, a partneri su Koprivničko-križevačka županija i Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje.

Na početku sastanka Daniel Rupić, v.d. voditelja Područnog ureda Đurđevac, izvijestio je prisutne o dinamici provedbe projektnih aktivnosti, a također se raspravljalo i o preostalim aktivnostima koje je potrebno izvršiti do završetka provedbe projekta. Uz to, članovi projektnog tima su se informirali o utrošenosti pojedinih budžetnih stavki u okviru proračuna projekta te o aktualnim administrativnim pitanjima vezanim uz izvještavanje o napretku.

Prisutni na sastanku upoznali su se sa okvirnim datumom pružanja socijalnih usluga na đurđevačkom području budući da bi Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ureda Đurđevac i Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, zajednički koristili novoopremljeni prostor za svoje aktivnosti i programe, odnosno za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Također, na sastanku se raspravljalo i o rokovima koje je potrebno ispoštovati prilikom dostave potrebne dokumentacije prema kontrolnom tijelu.

Projekt ukupne vrijednosti 879.426,11 eura financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a opći cilj je ulaganje u socijalnu infrastrukturu na području Koprivničko-križevačke županije u smislu gradnje i opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije i procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na izvaninstitucijsku skrb u zajednici.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pruža stručnu pomoć u provedbi ovog projekta u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ koji podržava i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci