12 svi 2023

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „USPOSTAVA PODRUŽNICE OBITELJSKOG CENTRA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE“

Dana 12. svibnja 2023. godine u prostorijama Obiteljskog centra Područne službe Koprivničko-križevačke održana je Završna konferencija projekta „Uspostava Podružnice Obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ čiji je nositelj Obiteljski centar. Sveukupna vrijednost projekta je 921.900,13 eura, od čega sufinanciranje EU iznosi 727.956,94 eura dok sufinanciranje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iznosi 193.943,19 eura.  Trajanje projekta je od 1. studenoga 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine.

Svrha projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u Koprivničko-križevačkoj županiji u smislu rekonstrukcije i opremanja s ciljem provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Središnja aktivnost projekta je rekonstrukcija i opremanje zgrade u kojoj će se pružati usluge iz djelokruga Obiteljskog centra ciljanim skupinama.

U uvodnom dijelu konferencije pozdravne riječi uputili su privremena ravnateljica Obiteljskog centra Ivana Šešo, ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić, gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren te ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić naglasila je važnost projekata tehničke pomoći od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije putem koje je i Razvojnoj agenciji PORI KKŽ kao regionalnom koordinatoru omogućeno pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi ovog projekta, odnosno u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“. Istaknula je kako je iz Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – Druga faza“ odobreno ukupno 8 projekata čiji su nositelji Centri za socijalnu skrb od kojih su 2 u našoj županiji (Centar za socijalnu skrb Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Đurđevac).

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren izrazio je zadovoljstvo provedbom projekta te naglasio kako je cilj ovakvih projekata uspostaviti kvalitetnije odnose u obiteljima koje se suočavaju s brojnim izazovima. Zahvalio je svima uključenima u projekt, kao i Gradu Koprivnici, koji je osigurao zemljište, dodavši kako se jedino kroz sinergiju mogu napraviti velike stvari u zajednici.

Prigodnim riječima se obratio i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić koji je naglasio da će ovaj centar biti dom djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, prostor u kojem će se tražiti savjeti, kuća u kojoj će se učiti, prevenirati problemi i osnaživati obitelj koja je temeljna vrijednost svakog društva. Također, podsjetio je kako su obiteljski centri novim Zakonom o socijalnoj skrbi izdvojeni od dotadašnjih centara za socijalnu skrb, danas Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kao samostalna ustanova, s ciljem jačanja usluga za obitelji na razini lokalne zajednice.

U drugom dijelu konferencije je sam projekt i provedene projektne aktivnosti predstavio v.d. predstojnik Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Koprivnica Danijel Rušak i v.d. voditeljica Obiteljskog centra Podružnice Koprivničko-križevačke Silvija Čavić.

Projektni partneri u projektu su Koprivničko-križevačka županija te Hrvatski zavod za socijalni rad, dok stručnu pomoć u provedbi projekta pruža Razvojna agencija PORA KKŽ u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora koja je stručnu pomoć pružala i kod same pripreme projekta.

Izvor fotografija: https://kckzz.hr/hr/

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci