16 stu 2023

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE“

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorijama Županijske uprave danas je održana završna konferencija projekta „Zdravi, aktivni i online“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, projektni partner je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, a stručnu i tehničku pomoć u pripremi i provedbi projekta pružila je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Okupljenima se prvo obratio župan Darko Koren koji je kazao kako je važno da svi zajedno doprinesemo većoj kvaliteti zdravlja naših građana, a najbolji način liječenja bolesti je njihova prevencija.

„Osnova preventivnih aktivnosti je edukacija, i to od najmlađe dobi, što smo uklopili u ovaj projekt i hvala svima koji su u njemu sudjelovali i dali svoj doprinos ovoj hvalevrijednoj inicijativi. Cilj je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, s naglaskom na promicanje zdravih navika učenika osnovnih škola vezanih uz zdravu prehranu i važnost kretanja, a sve su aktivnosti osmišljene na moderan i inovativan način. Sigurno smo kako će projekt doprinijeti boljoj kvaliteti života školske djece, a ovo je još jedan pokazatelj koliko ulažemo u sektor obrazovanja i koliko nam je on u fokusu interesa i aktivnosti“, istaknuo je župan.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo KKŽ Draženka Vadla kazala je kako je projekt inovativan i kreativan te kako je omogućio djeci da promišljaju o važnost zdrave prehrane, kretanju i ostalim zdravim navikama. Procijenili su kako su treći i peti razredi osnovnih škola idealna ciljana skupina projekta te kako ih se može potaknuti na pozitivne promjene, a osim video uradaka i izrade brošure, održane su i tribine i druženja. Zahvalila je Županiji kao inicijatoru projekta, PORA-i na pomoći te djelatnicama Zavoda koje su s velikim entuzijazmom odradile stručni dio, odnosno edukacije.

Pomoćnica ravnateljice PORA-e Senada Ranilović dodala je kako su stručnu i tehničku pomoć pružili u sklopu programa UZ PORU PO POTPORU, a ovo je jedan od 200-tinjak projekata u posljednjih pet godina. Izrazila je zadovoljstvo što su sudjelovali u projektu koji pomaže boljoj kvaliteti života školaraca te je izrazila želju za novim suradnjama na korist zajednice.

U ime predstavnika škola obratila se ravnateljica Osnovne škole Mihovila Pavleka Miškine Đelekovec Sonja Vuljak koja je pohvalila projekt i zahvalila svima koji su sudjelovali, dodavši kako su djeca oduševljena što su mogla dati svoj kreativni doprinos i naučiti nešto o zdravim navikama. Također je istaknula važnost skretanja pažnje na pravilnu prehranu, što se vidi po tome da djeca traže više voća za užinu, kao i kretanja, a naučene informacije mogu se podijeliti i u svojim obiteljima.

U nastavku konferencije pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek ukratko je predstavila realizirane projektne aktivnosti. Projekt se provodio 18 mjeseci, odnosno započeo je 25. svibnja 2022. godine i traje do 25. studenoga 2023. godine. Njegova ukupna vrijednost je gotovo 32 tisuće eura, odnosno 239.299,82 kuna, a toliko je i iznos bespovratnih sredstava.

U projektu je sudjelovalo 467 učenika trećih razreda i 436 učenika petih razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač Županija, a koji su osmislili kratke priče na temu zdrave prehrane i kretanja te video uratke. Održane su dvije edukativne tribine na temu zdrave prehrane i kretanja s ciljem informiranja građana o projektu, kao i materijali vidljivost projekta. Zaključak projekta je kako će učenici steći navike koje će koristiti cijeli život.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci