01 ruj 2022

ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „SALIKS – SPASILAČKA AKCIJA U LEGRADU I KREATIVNO STVARANJE“

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ u četvrtak 1. rujna 2022. godine održan je prvi sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta „SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nositelja projekta, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Legrad, kao i predstavnici projektnih partnera Općine Legrad i Kulturno umjetničkog društva „Zrin“ Legrad, te predstavnici Razvojne agencije PORE KKŽ koja pruža stručnu pomoć u provedbi ovog projekta. Na sastanku se razgovaralo o dinamici realizacije i provedbe projektnih aktivnosti, kao i o pojedinostima vezanim uz aktivnosti koje će se održati tijekom nadolazećeg jesenskog perioda.

Specifični ciljevi ovog projekta su jačati kapacitete OCD-a aktivnih na području općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz ESF na razini općine Legrad i unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe općine Legrad u kriznim situacijama.

Planirane projektne aktivnosti su održavanje izobrazbe na temu spašavanja na vodi i zaštite od poplava, korištenja komunikacijske opreme na intervencijama zaštite od poplava, te vođenje i zapovijedanje za vatrogasne zapovjednike u svrhu razvoja bržeg i inovativnijeg načina kriznog volontiranja te izobrazbe predstavnika OCD-a i općine Legrad na temu financijskog upravljanja, nadalje organizacija male građanske akcije – spasilačke akcije na rijeci Dravi, organizacija radionice pletenja šibe i volonterska sadnja vrbe uz rijeku Dravu te izrada dva online digitalna priručnika – za psihosocijalnu pomoć žrtvama prirodnih katastrofa i za upravljanje u kriznim situacijama. Ukupna vrijednost projekta je 316.701,83 kuna, a provedba traje 12 mjeseci.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta UZ PORU PO POTPORU koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će u okviru istog projekta nastaviti pružati stručnu pomoć i tijekom njegove provedbe.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci