Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

 

Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave

 


Upiti za ponude

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE PROMIDŽBENIH MATERIJALA ZA POTREBE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U OKVIRU PROJEKATA “EUROPE DIRECT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE” I “UZ PORU PO POTPORU”

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Tehničke specifikacije i troškovnik za Grupu 1 

Prilog 4 – Tehničke specifikacije i troškovnik za Grupu 2

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru za Grupu 1

Odluka o odabiru za Grupu 2


POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE PROMIDŽBENIH MATERIJALA ZA POTREBE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U OKVIRU PROJEKATA “EUROPE DIRECT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE” I “UZ PORU PO POTPORU”

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Tehničke specifikacije i troškovnik za Grupu 1

Prilog 4 – Tehničke specifikacije i troškovnik za Grupu 2

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 

Odluka o odabiru za Grupu 1

Odluka o odabiru za Grupu 2 


POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME ZA POTREBE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U OKVIRU PROJEKTA “UZ PORU PO POTPORU”

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Tehničke specifikacije i troškovnik

Pojašnjenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME ZA POTREBE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U OKVIRU PROJEKTA “UZ PORU PO POTPORU”

Prilog 1 – Ponudbeni-list – ispravak

Prilog 1 – Ponudbeni-list

Prilog 2 – Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog 3 – Tehničke specifikacije i troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju


POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU AKCIJSKOG PLANA UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD, MONITORING I EVALUACIJA I IZRADA STUDIJE VALORIZACIJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI PODRUČJA ŠODERICE

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Troškovnik

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru – Akcijski plan

05_Odluka PB Legrad studija_s privitkom (003)


Upit za ponudu

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Troškovnik

Odluka o odabiru

ZAPISNIK O PREGLEDU PONUDA


Upit za ponudu (.docx 52,6 KB)

Prilog 1 – PONUDBENI LIST (.docx 29.6KB)

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju – auto (.docx 23.9KB)

Prilog 3 – TROŠKOVNIK (.docx 13.2 KB)