01 ožu 2023

PODNESENA PRIJAVA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA INTERPRETACIJSKI CENTAR „BOLENOV DRAVSKI PUT“

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Općine Gola, projektnim partnerima Koprivničko-križevačkom županijom i Javnom ustanovom Lučka uprava Osijek te uz stručnu pomoć Razvojne agencije PORE KKŽ pripremljen je projekt Interpretacijski centar „Bolenov dravski put“ koji je prijavljen na Poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj projekta Interpretacijski centar „Bolenov dravski put“ je kroz razvoj i prilagodbu javne turističke infrastrukture u svrhu interpretacije prirodne baštine, potaknuti oporavak i otpornost turističkog sektora ulaganjem u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime se podiže kvaliteta i raznovrsnost turističke ponude na području općine Gola, potiče održivi oblik turizma te se doprinosi zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Glavne projektne aktivnosti obuhvaćaju adaptaciju i prenamjenu starog župnog dvora u interpretacijski centar prirodne baštine, opremanje istog multimedijalnom opremom te izgradnja pristaništa na rijeci Dravi.

Ukupna vrijednost projekta koji će se provoditi 23 mjeseca je 3.512.842,50 EUR, a isti je rezultat dugogodišnje uspješne suradnje svih navedenih partnera.

Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

 

 

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci