Važni dokumenti

Zapisnik sa osnivačke skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) u Koprivničko-križevačkoj županiji

Sporazum o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije

Poslovnik o radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije

Projekt „Partnerstvo za sve 2“ – Brošura

 

ČLANOVI LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci,
 2. Koprivničko-križevačka županija,
 3. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Koprivnica,
 4. Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije,
 5. Razvojna agencija PORA KKŽ,
 6. Grad Koprivnica,
 7. Grad Đurđevac,
 8. Grad Križevci,
 9. Obrtnička škola Koprivnica,
 10. Srednja škola Koprivnica,
 11. Strukovna škola Đurđevac,
 12. Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci
 13. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima,
 14. Pučko otvoreno učilište Koprivnica,
 15. Pučko otvoreno učilište Križevci,
 16. Centar za socijalnu skrb Koprivnica,
 17. Podravka d.d. Koprivnica,
 18. Avalon d.o.o. Đurđevac,
 19. Embeco d.o.o. Koprivnica,
 20. Križevački poduzetnički centar d.o.o. Križevci,
 21. Udruga osoba sa invaliditetom Koprivničko-križevačke županije,
 22. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije,
 23. Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (Sindikat PPDIV)“,
 24. Radnik d.d. Križevci,
 25. Obrt za proizvodnju, preradu i istraživanje ljekovitog bilja Pampa-tea,
 26. Obrtničko učilište Pouka,
 27. Enter Koprivnica d.o.o.
 28. Klub poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije ALFA Koprivnica
 29. Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica