31 kol 2022

ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU SIGURNE KUĆE

U prostoru Županijske uprave održan je sastanak projektnog tima projekta “Novi početak” kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Udruge HERA Križevci, Centra za socijalnu skrb Križevci i PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u projektu te planovima za naredno razdoblje, a partneri su prezentirali detalje iz svog područja djelovanja.

Najvažnija novina je završetak radova na obnovi zgrade sigurne kuće, čija je vrijednost nešto više od 4 milijuna kuna s PDV-om. Novouređeni prostori uskoro će biti predani na upravljanje udruzi HERA, a uslijedit će i opremanje sigurne kuće.

U nastavku sastanku dogovoreni su detalji o organizaciji javne kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ koja je planirana za 22.rujna u Đurđevcu, a uslijedit će i duge promotivne aktivnosti. Također je bilo riječi i o tijeku financiranja projekta i nadolazećim izvještajima o napretku.

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci