23 svi

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE VIRJE I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 2.448.000,00 KUNA

Uspješnom suradnjom Općine Virje i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića s jaslicama u Virju“  na otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv” koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ukupna vrijednost projekta je 2.448.430,00 kuna, a Nositelj projekta je Općina Virje. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca.

Opći cilj projekta je ulaganje u dogradnju i opremanje postojeće predškolske ustanove u Virju. Specifični cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Virje. Ciljne skupine projekta su djece vrtićke dobi, njih 63 s područja Općine Virje koja trenutno nemaju mogućnost smještaja u dječji vrtić

Projektom je planirana dogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje kako bi dvije odgojno-obrazovne skupine mogle pohađati isti.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast