LAG IZVOR

 

 

LAG Izvor osnovan je 2012. godine. Sastoji se od 10 jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Iz Koprivničko-križevačke županije Grad Koprivnica i Općina Rasinja spadaju u područje djelovanja LAG-a Izvor.

Cilj osnivanja LAG-a IZVOR je promicanje održivog razvoja, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, razvijanje sinergije i umrežavanje između subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, izgradnja identiteta LAG područja povezivanjem tradicijske i kulturno-povijesne baštine.

Strateški ciljevi LAG-a Izvor za razdoblje 2014.-2020. godine su:

  • Podići kvalitetu poljoprivredne proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu;
  • Unaprijediti kvalitetu života i potaknuti nepoljoprivredne djelatnosti;
  • Podizanje svijesti lokalnih dionika o suvremenim mehanizmima upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom.