IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije  nastoji svoju  internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19, u daljnjem tekstu Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  (SL L 327, 2.12.2016., str 1.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://pora.com.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog iznimki koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku  nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst),
  • doc i ppt datoteke su isključivo datoteke za preuzimanje,
  • dio poveznica ne sadrže prikladne tekstualne opise.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela  javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020. godine.

PORA Regionalna razvojna agencija  će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežnih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste PORU Regionalnu razvojnu agenciju Koprivničko-križevačke županije.

Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: [email protected].

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest  ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupač[email protected].