20 ruj 2023

USPJEŠNOM SURADNJOM RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ S OPĆINAMA KALINOVAC, DRNJE I VIRJE PRIJAVLJENA TRI PROJEKTA SVEUKUPNE VRIJEDNOSTI 2,9 MILIJUNA EURA NA POZIV „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pružala je stručnu pomoć u pripremi tri projektna prijedloga koji su uspješno prijavljeni na natječaj iz programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ sveukupne vrijednosti 2.871.000,00 eura.

Cilj projekata je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, dok je svrha projekata pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području 12 jedinica lokalnih samouprava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Prijavljeni su projekt „Brižne ruke Podravske“ čiji je nositelj Općina Kalinovac, a projektni partneri Općine Ferdinandovac, Novo Virje, Podravske Sesvete i Molve, projekt „Zaposli i pomozi 2“ čiji je nositelj Općina Drnje, a projektni partneri Općine Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad i Gola te projekt „Zaželi provedi 4“ čiji je nositelj Općina Virje.

U okviru prijavljenih projekata predviđeno je zapošljavanje ukupno 58 pružatelja usluga koji će brinuti o najmanje 348 korisnika – osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom na području navedenih 12 općina. Planirano trajanje projekata je 36 mjeseci, od čega će pružatelji usluga raditi 33 mjeseca.

Prijavljeni projekti rezultat su dugogodišnje uspješne suradnje Razvojne agencije PORE KKŽ te svih općina nositelja i partnera na projektu.

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci