27 svi 2022

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 4.104.000,00 KUNA

Uspješnom suradnjom Općine Koprivnički Ivanec i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu“  na otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv” koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ukupna vrijednost projekta je 4.104.000,00 kuna, a Nositelj projekta je Općina Koprivnički Ivanec. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Opći cilj projekta je ulaganje u izgradnju i opremanje predškolske ustanove u općini Koprivnički Ivanec. Specifični cilj, odnosno svrha projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u općini Koprivnički Ivanec kroz izgradnju dječjeg vrtića s dva dodatna dnevna boravka za jasličke skupine i jednim dodatnim dnevnim boravkom za vrtićku skupinu. Ciljne skupine u projektu su djeca jasličke i vrtićke dobi, njih 51 koji trenutno zbog nedostatka kapaciteta postojećih dnevnih boravaka u postojećem vrtiću u općini nemaju mogućnost sudjelovanja u sustavu ranog i predškolskog obrazovanja sukladno podacima DZS-u, odnosno njih minimalno 44 sukladno pokazateljima projekta.

Projektom je planirana izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića (područnog vrtića s kuhinjom) čime će djeca dobiti adekvatan i funkcionalno opremljen prostor u kojem će svoje predškolsko obrazovanje provoditi uz svu potrebnu opremu i sadržaje.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci