JAVNA NABAVA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon) PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona  ili s njim povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona.

Izjava ravnateljice


Izjave članova Upravnog vijeća 


Izjava Darko Masnec

Izjava Đurđica Mustaf

Izjava Saša Cestar

Izjava Tena Teklić

Izjava Maja Barać