17 pro 2021

PRUŽENA STRUČNA POMOĆ U PRIPREMI 13 PROJEKATA VRIJEDNOSTI 3.275.748,44 KUNA U OKVIRU NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru natječaja LAG – a „Podravina“ za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, Razvojna agencija PORA KKŽ intenzivno je protekli mjesec pružala stručnu pomoć u pripremi projekata za jedinice lokalne samouprave.

Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi 13 projekata sveukupne vrijednosti 3.275.748,44 kuna. Navedeni projekti odnose se na rekonstrukciju, izgradnju i opremanje dječjih igrališta, groblja, sportskih građevina te javne zelene površine. Izgradnjom, rekonstrukcijom i opremanjem navedenih objekata povećat će se kvaliteta života stanovništva u ruralnom području te će se u sveukupno 13 jedinica lokalne samouprave osigurati sredstva za ulaganje u širenje temeljnih lokalnih usluga za ruralno stanovništvo čime će se unaprijediti uvjeti za daljnji razvoj ruralnih sredina.

Projekti su pripremljeni u suradnji s Općinama Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec i Virje.

Suradnja i stručna pomoć ostvarena je u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije, a za koji su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije“.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci