17 svi 2023

EDUKATIVNOM TRIBINOM GRAĐANIMA PREDSTAVLJENA VAŽNOST ZDRAVE PREHRANE I REDOVITE TJELESNE AKTIVNOSTI U PREVENCIJI BOLESTI

Povodom Svjetskog dana hipertenzije Koprivničko-križevačka županija i Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa centrom Europe Direkt Koprivničko-križevačke županije, u sklopu „EU projekta Zdravi, aktivni i online“, danas su u Koprivnici organizirali edukativnu tribinu koju su podržali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, županijski pročelnici, križevački gradonačelnik Mario Rajn, ravnateljica ZZJZ KKŽ Draženka Vadla sa suradnicima i predstavnici PORA-e Razvojne agencije KKŽ.

U sklopu tribine građanima je predstavljena važnost zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti te nužnost promjena loših životnih navika čime se mogu izbjeći ozbiljni zdravstveni problemi koji smanjuju kvalitetu života.

Svjetski dan hipertenzije obilježava se od 2005. godine kada ga je inicirala Svjetska liga za borbu protiv hipertenzije. Od tada se obilježava svake godine s ciljem podizanja svijesti, informiranja i edukacije opće populacije o prevenciji, otkrivanju i liječenju hipertenzije te posljedično prevenciji moždanog udara i srčanog udara.
Povišeni krvni tlak ili hipertenzija (krvni tlak > 140/90) je tiha podmukla bolest koja godinama ne mora pokazivati nikakve simptome, sve dok se ne razviju oštećenja ciljnih organa. Hipertenzija predstavlja globalnu epidemiju i vodeći čimbenik rizika za smrtnost i invaliditet na globalnoj razini.

Gotovo trećina odrasle populacije ima povišeni krvni tlak. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije 1.28 milijardi odraslih osoba u dobi 30-79 godina, na razini svijeta ima hipertenziju. Hipertenzija je glavni čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti, posebice koronarne bolesti srca i moždani udar, ali i za kronične bolesti bubrega, zatajenje srca, aritmiju i demenciju. Prema procjenama, 18 % svih smrti na razini svijeta može se pripisati hipertenziji (oko 9.4 milijuna ljudi).
Hipertenziju je potrebno liječiti, uglavnom lijekovima koji smanjuju krvni tlak, kako bi se smanjio rizik od navedenih ozbiljnih ishoda. Vrijednosti krvnog tlaka treba snižavati ispod 140/90 mmHg.

Nažalost, gotovo 50 % osoba s hipertenzijom ne zna da ima povišeni krvni tlak, a pola onih koji znaju za svoj povišeni tlak ne poduzimaju ništa, odnosno ne uzimaju potrebne lijekove i ne mijenjaju štetne životne navike. To znači da 75 % populacije s povišenim krvnim tlakom na razini svijeta, ima veliki rizik za razvoj bolesti srca, moždani udar, bolesti bubrega i iznenadnu srčanu smrt. Glavni problem tako loše kontrole hipertenzije predstavlja to što ljudi nisu svjesni da imaju povišeni krvni tlak. Naime, mjerenje krvnog tlaka je osnova u postavljanju dijagnoze i praćenju učinka terapije.
toga su u sklopu današnje Edukativne tribine djelatnici Zavoda za javno zdravstvo mjerili krvni tlak građanima i savjetovali ih u vezi ostalih potrebnih aktivnosti koje trebaju poduzeti građani kod kojih je izmjeren povišen krvni pritisak.

Građani su dobili i brošuru u kojoj su prikazani savjeti i upute o zdravoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti i kako na dnevnoj osnovi organizirati svoj život na zdraviji način. U skladu sa povezivanjem Edukativne tribine i Svjetskog dana hipertenzije naglašeno je da se na rizike za razvoj visokog krvnog tlaka može utjecati promjenom štetnih životnih navika:
• smanjenjem unosa soli
• uravnoteženom pravilnom prehranom
• prestankom pušenja
• izbjegavanjem prekomjernog pijenja alkohola
• redovitom tjelesnom aktivnosti
• održavanjem normalne tjelesne težine.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je nepravilna prehrana odgovorna za oko 50 % hipertenzija, tjelesna neaktivnost za oko 20 % i pretilost za oko 30 % svih hipertenzija.

Projekt „Zdravi, aktivni i online“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, projektni partner je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, a stručnu podršku i provedbu pruža PORA Regionalna razvojna agencija KKŽ.
Ukupna vrijednost projekta je 239.299,82 kn.

Opći cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Koprivničko-križevačke županije dok je specifični cilj promicanje zdravih navika učenika osnovnih škola s područja županije vezanih uz zdravu prehranu i važnost kretanja na moderan i inovativan način.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci