KATEGORIZACIJA JLS U KKŽ PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI (NN 3/2024)

 

OPĆINE INDEKS RAZVIJENOSTI I SKUPINE
RAZVOJNE SKUPINE
SOKOLOVAC treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.
KLOŠTAR PODRAVSKI treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.
NOVO VIRJE druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
SVETI PETAR OREHOVEC druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
FERDINANDOVAC druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
GORNJA RIJEKA druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
LEGRAD druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
RASINJA druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
SVETI IVAN ŽABNO druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
KOPRIVNIČKI BREGI druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
PETERANEC druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
NOVIGRAD PODRAVSKI druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.
GOLA prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.
HLEBINE prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.
KALNIK prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.
PODRAVSKE SESVETE prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.
VIRJE prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.
DRNJE prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.
ĐELEKOVEC prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.
MOLVE zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih V.
KOPRIVNIČKI IVANEC zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih V.
KALINOVAC zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih V.
ĐURĐEVAC treća četvrtina iznadprosječno rangiranih VI.
KRIŽEVCI druga četvrtina iznadprosječno rangiranih VII.
KOPRIVNICA prva četvrtina iznadprosječno rangiranih VIII.

Izvor: MRRFEU (NN 3/2024)

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017) status potpomognutog područja stječu:

  • jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. ili II. skupinu prema indeksu razvijenosti,
  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Preuzmite Kategorizaciju JLS u Koprivničko-križevačkoj županiji.