04 srp 2022

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJENA SU DVA PROJEKTA DOGRADNJE VRTIĆA UKUPNE VRIJEDNOSTI 4.896.000,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Općine Sveti Petar Orehovec i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljeni su projekti „Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar u naselju Sveti Petar Orehovec“ i „Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar, Podružnica Gornji Fodrovec“ na otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv” koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ukupna vrijednost projekta „Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar u naselju Sveti Petar Orehovec“ je 2.448.000,00 kuna s intenzitetom potpore od 100%. Cilj projekta je dogradnja prostora postojeće građevine matičnog Dječjeg vrtića Mali Petar te stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za organizaciju dvije dodatne grupe dnevnog boravka za djecu jasličke skupine od jedne do tri godine starosti. Provedbom planiranih projektnih aktivnosti povećat će se kapacitet za dodatnih 24 djece.

Ukupna vrijednost projekta „Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar, Podružnica Gornji Fodrovec“ je 2.448.000,00 kuna s intenzitetom potpore od 100%. Cilj projekta je dogradnja prostora postojeće građevine podružnice Dječjeg vrtića Mali Petar te stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za organizaciju dvije dodatne grupe dnevnog boravka za djecu jasličke skupine od jedne do tri godine starosti. Provedbom planiranih projektnih aktivnosti povećat će se kapacitet za dodatnih 24 djece.

Dogradnjom se djeci osigurava siguran prostor za druženje, učenje, rast i razvoj sposobnosti te povećava dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Sveti Petar Orehovec.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci