STRATEŠKI DOKUMENTI

 

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021.)

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine (NN 75/2017)

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije 2014. – 2020. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/16)

Strategija razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2014. – 2020.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine

Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije; Izmjene i dopune Prostornog plana; II. Izmjene i dopune Prostornog plana; III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana

Operativni plan razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja

Strategija razvoja turizma grada Koprivnice i okolice do 2025. godine

Master plan za integrirani prijevoz putnika


STRATEGIJE RAZVOJA GRADOVA

 

Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015. – 2020.

Program ukupnog razvoja grada Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine/produženo do 2020.

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018./produženo do 2020.


STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINA

 

Program ukupnog razvoja Općine Drnje 2015. – 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Đelekovec 2015. – 2020.

Strategija razvoja Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Program ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje 2017. – 2020. godine

Strategija ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2015. 2020. godine

Strateški razvojni program Općine Hlebine od 2014. – 2020.

Strategija razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje 2018. – 2027.

Program ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski 2015. – 2020.

Lokalna razvojna strategija za Općinu Koprivnički Bregi razdoblje 2017. – 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2014. – 2020. godina

Program ukupnog razvoja Općine Legrad 2016. – 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Molve 2015. – 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski 2016. – 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Novo Virje 2014. – 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Peteranec

Razvojna strategija Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015. – 2020. godine

Strateški razvojni program Općine Rasinja do 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Sokolovac

Strateški razvojni program Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Strategija razvoja Općine Sveti Petar Orehovec 2015. – 2020.

Program ukupnog razvoja Općine Virje 2014. – 2020.

Veličina teksta
Kontrast