29 pro 2023

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 931.493,80 EURA

Uspješnom suradnjom Općine Koprivnički Ivanec i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt na otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Projekt po nazivom „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Goričko u općini Koprivnički Ivanec“ ukupne je vrijednost 931.493,80 eura, a Nositelj projekta je Općina Koprivnički Ivanec. Ukupno trajanje projekta je 23 mjeseca.

Opći cilj projekta je integracijom rješenja zasnovanih na prirodi doprinijeti ostvarenju ekoloških i klimatskih ciljeva, održivom razvoju i zelenoj tranziciji te poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

Specifični cilj, odnosno svrha projekta je rekonstrukcija sportske građevine te uređenje građevinske čestice i njihovo vraćanje u stanje upotrebljivosti uz primjenu koncepta zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Ciljna skupine u projektu je lokalno stanovništvo te svi drugi zainteresirani korisnici.

Provedbom pilot projekta predmetna će se građevina rekonstruirati i dovesti u stanje upotrebljivosti, uz zadržavanje njezine dosadašnje sportske namjene te će se urediti predmetna čestica sukladno načelima koja doprinose razvoju zelene infrastrukture i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama. Kroz rekonstrukciju i opremanje sportske građevine, kao i uređenje i izgradnju zelene infrastrukture, čitava će se građevinska čestica vratiti u stanje upotrebljivosti, čime će se ublažiti problem prevelikog broja zapuštenih, nekorištenih i napuštenih zemljišta i građevina.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci