LAG PRIGORJE

 

 

LAG Prigorje je organizacija osnovana 6. lipnja 2012. godine s ciljem unaprjeđenja kvalitete života  ruralnog područja povezivanjem lokalnih dionika iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora. Rad LAG-a temelji se na LEADER pristupu „Veze između akcija u ruralnom razvoju“.

LAG Prigorje smješten je na 1.128,23 km2 u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske te obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave odnosno 3 grada i 8 općina. Sjeverni dio LAG-a Prigorje čine jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije: Grad Križevci, općine Sokolovac i Sveti Ivan Žabno dok svojom južnom stranom LAG Prigorje obuhvaća dijelove Zagrebačke županije: gradove  Dugo Selo i Vrbovec te općine Brckovljani, Gradec, Farakaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica.

Strateški ciljevi LAG-a Prigorje su:

  • Razvoj i promicanje društveno-gospodarske održivosti i socijalne uključenosti s namjerom oživljavanja ruralnog područja LAG-a Prigorje;
  • Razvoj i daljnje jačanje šumarstva, primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda i ribarstva te naglasak na daljnjoj sinergiji s nepoljoprivrednim djelatnostima kroz promicanje resursne i energetske učinkovitosti;
  • Oblikovanje prepoznatljivosti LAG-a Prigorje kroz održivo korištenje i valorizaciju prirodnih i kulturnih posebnosti područja.