USLUGE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

INFORMACIJE O UVJETIMA I NAČINU DAVANJA USLUGA I OBAVLJANJU DJELATNOSTI PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije obavlja svoju djelatnost sukladno sljedećim programima i aktivnostima:

1. STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ
– uspostava sustava za pripremu, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata,
– koordinacija aktivnosti vezanih uz regionalni razvoj,
– koordinacija i nadzor unošenja projekata u Središnji elektronički registar razvojnih projekata,
– jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.
2. PODUZETNIŠTVO, ULAGANJA I RURALNI RAZVOJ
– aktivno sudjelovanje u kreiranju i izradi projekata usmjerenih na razvoj poduzetništva,
– provedba programa i projekata potpore razvoju poduzetništva i ulaganja,
– koordinacija aktivnosti vezanih uz ruralni razvoj.
3. STRUČNA POMOĆ JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U PRIPREMI I PROVEDBI RAZVOJNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU I
NACIONALNIH IZVORA
– informiranje o mogućnostima korištenja EU sredstava,
– edukacija dionika u pripremi i provedbi razvojnih projekata,
– stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata,
– priprema i provedba razvojnih projekata.
4. PROMIDŽBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
– doprinos kvalitetnoj prezentaciji i pozitivnom imidžu Koprivničko-križevačke županije,
– suorganizacija sajmova i manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Veličina teksta
Kontrast