USLUGE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

INFORMACIJE O UVJETIMA I NAČINU DAVANJA USLUGA I OBAVLJANJU DJELATNOSTI PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije obavlja svoju djelatnost sukladno sljedećim programima i aktivnostima:

1. STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ

 • uspostava sustava za pripremu, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata,
 • koordinacija aktivnosti vezanih uz regionalni razvoj,
 • koordinacija i nadzor unošenja projekata u Središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

2. PODUZETNIŠTVO, ULAGANJA I RURALNI RAZVOJ

 • aktivno sudjelovanje u kreiranju i izradi projekata usmjerenih na razvoj poduzetništva,
 • provedba programa i projekata potpore razvoju poduzetništva i ulaganja,
 • koordinacija aktivnosti vezanih uz ruralni razvoj.

3. STRUČNA POMOĆ JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U PRIPREMI I PROVEDBI RAZVOJNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU I
NACIONALNIH IZVORA

 • informiranje o mogućnostima korištenja EU sredstava,
 • edukacija dionika u pripremi i provedbi razvojnih projekata,
 • stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata,
 • priprema i provedba razvojnih projekata.

4. PROMIDŽBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 • doprinos kvalitetnoj prezentaciji i pozitivnom imidžu Koprivničko-križevačke županije,
 • suorganizacija sajmova i manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji.