LAG MURA-DRAVA

 

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava osnovana je 15. listopada 2012. godine od strane 9 jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske i Koprivničko-križevačke županije. S područja Koprivničko-križevačke županije u područje djelovanja LAG-a Mura-Drava pripada Općina Legrad. Članovi LAG-a Mura-Drava su predstavnici javnog sektora, gospodarstvenika, OPG-ova i udruga s područja LAG-a.

LAG Mura-Drava proteže se na površini od 287,94 km2 i broji 29.083 stanovnika.

Glavni cilj LAG-a je održivi razvoj cjelokupnog područja koji se postiže provedbom lokalne razvojne strategije koja predstavlja temeljni strateški dokument te određuje smjernice budućeg razvoja, a temeljena je na specifičnostima određenog ruralnog područja.

Ciljevi LAG-a Mura-Drava su:

  • Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;
  • Jačanje prepoznatljivosti područja LAG-a Mura-Drava kroz razvoj ruralnog turizma i dopunskih djelatnosti;
  • Poboljšanje životnih uvjeta.