07 lis 2022

USPJEŠAN NASTAVAK PROJEKTA NOVI POČETAK

U prostorima Županijske uprave danas je održan sastanak projektnog tima projekta Novi početak. Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Udruge HERA Križevci i Razvojne agencije PORA KKŽ koji su razmatrali tekuće aktivnosti i buduće planove. Budući da su radovi na uređenju sigurne kuće završeni, kuća je predana na upravljanje HERA-i, te je njena predsjednica Marina Švagelj Jažić predstavila detalje oko buduće organizacije rada u novom prostoru.

U tijeku je postupak javne nabave opreme, nakon koje će kuća biti opremljena i spremna za prihvat korisnika koji su još uvijek smješteni u privremenom prostoru.

U Đurđevcu je 22.rujna održana javna kampanja „Za nasilje nema opravdanja“, koja je vrlo dobro prihvaćena među građanima, a također su nabavljeni i novi promotivni materijali. Također je odrađena i medijska promocija projekta.

Na sastanku je bilo riječi i o tijeku financiranja projekta i nadolazećim izvještavanjima.

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci