07 velj 2022

SASTAO SE TIM PROJEKTA NOVI POČETAK – DO LJETA ĆE BITI DOVRŠENI RADOVI NA SIGURNOJ KUĆI

U prostorima PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je novi sastanak projektnog tima projekta Novi početak kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Udruge HERA Križevci, Centra za socijalnu skrb Križevci i Razvojne agencije PORE KKŽ.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnostima i nadolazećim aktivnostima u projektu, a predstavnici partnera prezentirali su detalje iz svog područja djelovanja. Kako krajem veljače završava peto izvještajno razdoblje, projektni tim ujedno je dogovorio detalje prikupljanje dokumentacije i pripreme nadolazećeg zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Radovi na rekonstrukciji sigurne kuće odvijaju se prema planiranoj dinamici i trebali bi završiti do ljeta. Nakon toga slijedi nabava namještaja i opremanje sigurne kuće. Sigurna kuća trenutno funkcionira u unajmljenom prostoru, a preko projekta (uz najam) financiraju se i troškovi režija, prehrane i higijenskih potrepština, kao i eventualni popratni troškovi stanovanja korisnika nakon izlaska iz skrbi. Za rad s korisnicima preko projekta se sufinancira plaća socijalnog radnika, stručnog savjetnika i asistenta u skloništu, a projekt pokriva i troškove usavršavanja stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji.

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci