LEADER pristup (franc. Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale) je inicijativa Europske unije pokrenuta 1991. godine za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. Inicijativa se pokazala uspješnom i s vremenom se proširila na gotovo sva područja Europske unije, a sredstva namjenjena ruralnom razvoju i LEADER pristupu su povećana od početnih 450 mil. eura za prvo razdoblje od 1991. godine do 1993. godine na 5,5 mil. eura za vremensko razdoblje od 2007. godine do 2013. godine.

LEADER pristup je zasnovan na sedam osnovnih načela:

  • Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti;
  • Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja;
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva – usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost;
  • Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način;
  • Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja;
  • Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora;
  • Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Lokalna akcijska grupa (LAG) kao jedno od osnovnih načela LEADER pristupa predstavlja lokalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora na određenom geografski povezanom ruralnom području zasnovano na smjernicama LEADER pristupa.

LAG obuhvaća stanovnike minimalno dvije jedinice lokalne samouprave s minimalno 5.000, a maksimalno 150.000 stanovnika. Naselja u sklopu LAG-a ne smiju imati više od 25.000 stanovnika

Cilj osnivanja LAG-ova je da se zajedničkim naporima kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i provedbu konkretnih zajedničkih razvojnih projekata unaprijedi sveukupni razvoj i podigne konkurentnost ciljanog ruralnog područja.

Izvor: http://www.lmh.hr/leader-clld/leader