NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021.

 

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.Prema klasifikaciji HR_NUTS 2021. Republika Hrvatska podijeljena je na četiri statističke regije 2. razine koje čine Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Grad Zagreb i Sjeverna Hrvatska nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica.Koprivničko-križevačka županija zajedno s Međimurskom, Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom i Zagrebačkom županijom čini statističku regiju 2. razine pod nazivom Sjeverna Hrvatska.