01 ožu 2023

PODNESENA PRIJAVA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA „REKONSTRUKCIJA DVORCA INKEY U INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA WELLNESS TURIZMA“

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Koprivničko-križevačke županije, projektnim partnerima Općinom Rasinja i Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije te uz stručnu pomoć Razvojne agencije PORE KKŽ pripremljen je projekt „Rekonstrukcija dvorca Inkey u infrastrukturu u funkciji razvoja wellness turizma“ koji je prijavljen na Poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opći cilj projekta „Rekonstrukcija dvorca Inkey u infrastrukturu u funkciji razvoja wellness turizma“ je prilagodba javne turističke infrastrukture, dvorca Inkey u infrastrukturu u funkciji razvoja wellness turizma što će se postići obnovom zgrade samog dvorca, dogradnjom krila na postojeću zgradu dvorca u kojoj će se nuditi wellness sadržaji te kroz uvođenje digitalnih sadržaja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija namijenjenih turistima i posjetiteljima.

Specifični cilj je smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture – dvorca Inkey u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Glavne projektne aktivnosti obuhvaćaju građenje i opremanje infrastrukture u funkciji razvoja wellness turizma u dvorcu Inkey.

Ukupna vrijednost projekta koji će se provoditi 23 mjeseca je 13.145.620,00 EUR, a isti je rezultat dugogodišnje uspješne suradnje svih navedenih partnera.

Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Izvor fotografije: Koprivničko-križevačka županija

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

“Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci