ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014. – 2020.

 

Županijska razvojna strategija temeljni je strateški planski dokument Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2014. do 2020. godine kojim se definiraju ciljevi, prioriteti i mjere razvoja županije. Temelj za izradu Županijske razvojne strategije je Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) kojim su definirani ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem RH, planski dokumenti politike regionalnog razvoja te tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem. Županijska razvojna strategija izrađena je u skladu sa Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe.

Osnovni cilj Županijske razvojne strategije je definiranje pravaca razvoja Koprivničko-križevačke županije, odnosno ciljeva i prioriteta razvoja te mjera za postizanje definiranih ciljeva sa svrhom ravnomjernog razvoja svih dijelova županije. Županijska razvojna strategija donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje svih dionika važnih za razvoj županije.

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020. usvojena je 14. prosinca 2016. godine na 23. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

VAŽNI DOKUMENTI:

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014 – 2020.


RADNA GRUPA

PARTNERSKO VIJEĆE