KATEGORIZACIJA JLS U KKŽ PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI (NN 132/2017)

 

OPĆINA

INDEKS RAZVIJENOSTI I SKUPINE

INDEKS RAZVIJENOSTI

RAZVOJNE SKUPINE

Novo Virje

93,727%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Sokolovac

93,950%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Sveti Petar Orehovec

94,283%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Ferdinandovac

94,300%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Kloštar Podravski

94,378%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Gornja Rijeka

94,517%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Legrad

95,362%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Gola

95,445%

treća četvrtina ispodprosječno rangiranih

II.

Rasinja

95,837%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Sveti Ivan Žabno

95,864%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Hlebine

95,966%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Kalnik

96,317%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Podravske Sesvete

96,977%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Koprivnički Bregi

97,333%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Virje

97,493%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Peteranec

97,793%

druga četvrtina ispodprosječno rangiranih

III.

Drnje

98,002%

prva četvrtina ispodprosječno rangiranih

IV.

Đelekovec

98,071%

prva četvrtina ispodprosječno rangiranih

IV.

Molve

98,251%

prva četvrtina ispodprosječno rangiranih

IV.

Novigrad Podravski

98,346%

prva četvrtina ispodprosječno rangiranih

IV.

Koprivnički Ivanec

98,881%

prva četvrtina ispodprosječno rangiranih

IV.

Kalinovac

101,041%

zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih

V.

Đurđevac

102,002%

zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih

V.

Križevci

102,822%

treća četvrtina iznadprosječno rangiranih

VI.

Koprivnica

108,851%

prva četvrtina iznadprosječno rangiranih

VIII.

Izvor: MRRFEU (NN 132/2017)

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017) status potpomognutog područja stječu:

  • jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. ili II. skupinu prema indeksu razvijenosti,
  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

 

Preuzmite Kategorizaciju JLS u Koprivničko-križevačkoj županiji.