03 lip 2022

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE ĐELEKOVEC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 2.736.000,00 KUNA

Uspješnom suradnjom Općine Đelekovec i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt „Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Đelekovcu“ na otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv” koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ukupna vrijednost projekta je 2.736.000,00 kuna, a Prijavitelj projekta je Općina Đelekovec. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseca.

Opći cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Đelekovec. Specifični cilj projekta je ulaganje u izgradnju dječjeg vrtića u Đelekovcu za potrebe rada 1 vrtićke skupine i 1 jasličke skupine. Ciljnu skupinu čine 34-ero djece u dobi za vrtić s područja općine Đelekovec, dok su krajnji korisnici odgajatelji i roditelji s područja navedene općine kao i cjelokupna lokalna zajednica.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci