NOVA KARTA REGIONALNIH POTPORA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2027. GODINE S PODJELOM HRVATSKE NA ČETIRI NUTS 2 REGIJE

 

Podjela Hrvatske po NUTS 2 regijama po županijama

Sjevernu Hrvatsku čine:

Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija.

Panonsku Hrvatsku čine:

Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija i Sisačko-moslavačka županija.

Jadransku Hrvatsku čine:

Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija.