PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI


Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.) i članku 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17., 144/20 i 30/23.) PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije registar ugovora objavljuje na sljedećim poveznicama Oglasnik javne nabave (nn.hr) i EOJN RH.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu možete pronaći OVDJE.