28 lip 2018

Partnerstvo za sve 2

Projekt „PARTNERSTVO ZA SVE 2“ odobren je za financiranje u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta: „PORA“ KKŽ

Projektni partneri: Koprivničko-križevačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, HGK Županijska komora Koprivnica, HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, Enter Koprivnica d.o.o.

Trajanje projekta: 30 mjeseci, od 14.05.2018. do 14.11.2020. godine

Ukupna vrijednost projekta: 1.999.427,02 HRK

Sufinanciranje od strane EU je 99,08%

Opći cilj projekta je doprinijeti zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih, žena i mladih do 29 godina na tržištu rada Koprivničko-križevačke županije kroz provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

Specifični cilj projekta je osigurati učinkovitu provedbu važeće Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije i održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije.

Projektne aktivnosti: osnivanje i provedba aktivnosti Kluba za zapošljavanje, osposobljavanje nezaposlenih na radnom mjestu za potrebe poslodavca – mentorstvo, organizacija i provedba radionice na temu „PCM – Upravljanje projektnim ciklusom” za nezaposlene, provedba 3 grupe edukacija na temu samozapošljavanja za nezaposlene, promocija ženskog poduzetništva, organizacija i provedba boot campa za nezaposlene, dodjela 13 potpora male vrijednosti za samozapošljavanje, revidiranje postojeće Strategije razvoja ljudskih potencijala, posjet Irskoj s ciljem upoznavanja s primjerima dobre prakse rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, organizacija radionica za zaposlenike institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije i okruglog stola s drugim tehničkim tajništvima, ažuriranje i proširenje članstva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, ulaganje u zgradu „PORE“ KKŽ – osiguravanje pristupa za osobe s invaliditetom i zamjena poda u dvorani.

Projekt „Partnerstvo za sve 2“ – Brošura

Lenta i logotip

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Za više informacija o EU fondovima http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali http://www.esf.hr/


Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci