27 lip 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 19.3.2. “PROVEDBA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“, a sve u okviru mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER“ (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice), iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Cilj projekata suradnje je razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020.,
  • lokalno, javno-privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.),
  • putni troškovi,
  • troškovi usluga, građenja/opremanja građevine i nabave opreme te
  • nematerijalni troškovi koji moraju biti vezani za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova projekta suradnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 18.000.000,00 kn.

Najviši iznos potpore po projektu suradnje iznosi 100.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija i Natječaj možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci