02 ruj 2019

ODRŽANE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U ponedjeljak, 02. rujna 2019. godine u prostorijama Razvojne agencije PORE KKŽ održane su sjednice Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje usmjereno je na razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini i jačanje kapaciteta lokalnih dionika za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada. Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje su predstavnici županijskih institucija, obrazovnog i gospodarskog sektora, HOK Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i HGK Županijske komore Koprivnica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci te udruga koje djeluju na području Koprivničko-križevačke županije.

Sjednicama Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije predsjedavao je predsjednik Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić.

Članovi Upravnog odbora i Skupštine informirani su o aktivnostima provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“. Projekt je odobren za financiranje u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Razvojna agencija PORA KKŽ, a projektni partneri su Koprivničko-križevačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, HGK Županijska komora Koprivnica, HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Enter Koprivnica d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.427,02 kn uz stopu EU sufinanciranja od 99,08% dok će provedba projektnih aktivnosti trajati 30 mjeseci odnosno do 14. studenoga 2020. godine.

Sve projektne aktivnosti provode se sukladno planu. Provedba Elementa 1 – Intervencije na tržištu rada i Klub za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije uspješno je realizirana. U okviru navedenog Elementa osnovan je Klub za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, organizirano je i provedeno 10 edukacija, radionica i program mentorstva za nezaposlene osobe. Provedba Elementa 2 – Poticanje poduzetništva također je u visokoj fazi provedbe te su u okviru tog Elementa održana tri ciklusa radionica za nezaposlene osobe, dva Boot campa na teme IT i prehrane, dodijeljeno je 13 potpora za samozapošljavanje ukupne vrijednosti 390.000,00 kn, održana je konferencija „Izazovi ženskog poduzetništva“,  a u tijeku je i organizacija drugog događaja kojim će se promovirati žensko poduzetništvo. U okviru provedbe Elementa 3 – Održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije uređen je prostor Tehničkog tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije te je dobavljena, montirana i puštena u rad stubišna rampa za osobe s invaliditetom koja vodi do dvorane Tehničkog tajništva. Na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine članovi su jednoglasno prihvatili prijedlog o proširenju članstva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije na Klub poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije ALFA Koprivnica. Navedenim proširenjem Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije broji 28 članova.

Do sada je organizirano 10 radionica i događanja za nezaposlene osobe, održana su četiri sastanka projektnih partnera, odrađena je cjelokupna administracija vezana uz provedbu projekta, a u provedbi projektnih aktivnosti sudjelovalo je 119 nezaposlenih osoba od čega 94 žene.

U nastavku su članovima Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije predstavljene buduće aktivnosti u provedbi projekta „Partnerstvo za sve 2“ koje se odnose na organizaciju i provedbu radionica za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, organizaciju studijskog putovanja za članove projektnog tima, organizaciju okruglog stola s Tehničkim tajništvima Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije te proširenje članstva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije za još jednog novog člana.

Na kraju sjednica predsjednik Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić zajedno s ravnateljicom Razvojne agencije PORE KKŽ kao odgovorne osobe Tehničkog tajništva, a ujedno i zamjenice predsjednika Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije Melitom Birčić zahvalio je projektnim partnerima na uspješnoj provedbi projekta te izrazio zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom svih članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci