11 velj 2020

LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ODRŽALO SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE

U utorak, 11. veljače 2020. godine u dvorani Razvojne agencije PORE KKŽ održane su sjednice Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije.

Sjednicama Upravnog odbora i Skupštine LPZ-a KKŽ predsjedavao je predsjednik Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić koji je na početku sjednica pozdravio sve prisutne članove i zahvalio im na dolasku.

Predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci Vesna Kuterovac prezentirala je članovima Skupštine LPZ-a KKŽ stanje i kretanje evidentirane nezaposlenosti i zapošljavanja na tržištu rada Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini te mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini.

Prema statističkim podacima o broju nezaposlenih osoba po županijama, Koprivničko-križevačka županija se u prosincu 2019. godine nalazila na drugom mjestu u odnosu na ostale županije s najmanjim brojem nezaposlenih osoba odnosno udjelom od 1,4% u ukupnom broju nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj. Također je istaknula kako je u odnosu na prosinac 2018. godine u prosincu 2019. godine došlo do povećanja broja zaposlenih osoba za 0,3% odnosno smanjenja registrirane nezaposlenosti za 7,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti za KKŽ za prosinac 2019. godine iznosila je 5,4% dok je ta stopa na razini RH iznosila 7,9%.

Prema obrazovnoj strukturi visoki su udio nezaposlenih osoba činile osobe bez završene škole i sa završenom osnovnom školom te su činile 36,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba, a nakon čega slijede osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine (27,4%). U strukturi nezaposlenih osoba prema dobi najviše je nezaposlenih osoba krajem prosinca 2019. godine bilo u dobi od 20 do 24 godine nakon čega slijede nezaposleni starosti od 25 do 29 godina te nezaposleni starosti od 55 do 59 godina.

Promatrajući nezaposlenost prema ispostavama HZZ-a u Županiji najveći broj nezaposlenih osoba bilježi Ispostava Koprivnica (57,9%), zatim slijedi Ispostava Đurđevac (30,2%) te Ispostava Križevci (11,9%), ali u odnosu na prosinac 2018. godine smanjenje broja nezaposlenih osoba bilježe Ispostave Koprivnica i Križevci dok je u porastu broj nezaposlenih osoba u Ispostavi Đurđevac. Najveći broj prijava potreba za radnicima u 2019. godini bio je u prerađivačkoj industriji, obrazovanju, trgovini, građevinarstvu te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Kako bi se uskladile potrebe nezaposlenih osoba, zaposlenih osoba i poslodavaca na tržištu rada, predstojnica je predstavila mjere aktivne politike zapošljavanja koje će biti aktualne u 2020. godini, a to su:

 1. Potpore za zapošljavanje:
  1.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva;
 2. Potpore za usavršavanje;
 3. Potpore za samozapošljavanje:
  3.1.Potpore za proširenje poslovanja;
 4. Obrazovanje i osposobljavanje:
  4.1.Obrazovanje nezaposlenih,
  4.2.Obrazovanje zaposlenih,
  4.3.Osposobljavanje na radnom mjestu,
  4.4.Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog iskustva,
  4.5.Aktivacijski program,
 5. Javni rad;
 6. Potpore za očuvanje radnog mjesta:
  6.1.Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva;
 7. Stalni sezonac.

Za razliku od prethodnih godina, Potpore za samozapošljavanje će poprimiti regionalni karakter te će se iznosi istih dodjeljivati prema indeksu razvijenosti gradova i općina, a dodijeljena financijska sredstva će se isplaćivati korisnicima u dva dijela. Potpore za samozapošljavanje će u 2020. godini iznositi:

 1. za stanovnike općina i gradova od I. do IV. stupnja razvijenosti do 100.000,00 kn;
 2. za stanovnike općina i gradova od V. do VI. skupine do 85.000,00 kn;
 3. za stanovnike općina i gradova VII. i VIII. skupine do 75.000,00 kn.

Predstojnica je istaknula kako se sve detaljnije informacije o navedenim mjerama mogu pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Od mjere do karijere.

Nakon prezentacije stanja nezaposlenosti u Županiji i mjera aktivne politike zapošljavanja, tajnica Tehničkog tajništva LPZ-a KKŽ i voditeljica projekta „Partnerstvo za sve 2“ Mateja Lončar informirala je sve prisutne o ostvarenim pokazateljima u okviru projekta „Partnerstvo za sve 2“ te planiranim projektnim aktivnostima i aktivnostima u provedbi.

Na kraju sjednica ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić kao odgovorna osoba Tehničkog tajništva, a ujedno i zamjenica predsjednika LPZ-a KKŽ zahvalila se svim prisutnima na dolasku.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci