28 lip 2018

ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROJEKTA VEC SHARING

Dana 28. lipnja 2018. godine u prostorima „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja održan je sastanak projektnih partnera u okviru projekta VEC Sharing – „Cross-border Vocational Education Capacity Sharing“....

[ Pročitaj više... ]
28 lip 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 19.3.1. „PRIPREMA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – provedba tipa operacije 19.3.1. „Priprema aktivnosti...

[ Pročitaj više... ]
28 lip 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za...

[ Pročitaj više... ]
28 lip 2018

Partnerstvo za sve 2

Projekt „PARTNERSTVO ZA SVE 2“ odobren je za financiranje u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta: „PORA“ KKŽ Projektni...

[ Pročitaj više... ]