Agrishort – Kroz suradnju institucija do uspostave kratkih opskrbnih lanaca i konkurentnijeg poljoprivrednog sektora u prekograničnoj regiji

Korisnik projekta: Regionalna razvojna agencija Međimurja REDEA
Vrijednost projekta: 206.727,03 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. svibnja 2017. do 31. kolovoza 2018. godine
Status projekta: Proveden

Projekt Agrishort – „Kroz suradnju institucija do uspostave kratkih opskrbnih lanaca i konkurentnijeg poljoprivrednog sektora u prekograničnoj regiji“ odobren je u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Projektni partneri: „PORA“ KKŽ, LAG Zala termal volgye iz Zalaegerszega i Razvojna agencija regije Balaton „LBDCA“ iz Siofoka

Sufinanciranje od strane EU je 85 %

Cilj projekta je povezati institucije, službe i predstavnike poljoprivrednog sektora na prekograničnom području i omogućiti bolji prijenos znanja i vještina među svim dionicima kako bi se procesi razvoja u poljoprivrednom sektoru brže i lakše pokrenuli.

Projektne aktivnosti „PORE“ KKŽ obuhvaćaju izradu studije pod nazivom „Analiza trenutnog stanja poljoprivredno-prehrambenog sektora za područje Koprivničko-križevačke županije i Međimurske županije“ te zajedničkog dokumenta pod nazivom “Kratki lanci opskrbe (KOL) u pograničnom području” kako bi se dobile smjernice za uspostavljanje kratkih opskrbnih lanaca (KOL).

„PORA“ KKŽ će organizirati 2 sastanka projektnih partnera, stručnu edukaciju i trening pod nazivom “Razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora kroz kratke lance opskrbe hranom“ za potencijalne članove KOL-a. U okviru provedbe projekta, a radi posjeta primjera dobre prakse, organizirat će se studijsko putovanje u Austriju. Također, „PORA“ KKŽ je zadužena za formiranje radne grupe te identifikaciju potencijalnih članove KOL-a, za izradu poslovnog plana za KOL, izradu vizualnog identiteta KOL-a, objavu članaka u lokalnim novinama, 2 pojavljivanja na TV-u i izradu promotivnih materijala.

Rezultati koji se očekuju nakon implementacije su stjecanje novih znanja i iskustva, podizanje svijesti o važnosti međusobne suradnje između pojedinih institucija i poljoprivrednog sektora, stvaranje kvalitetnih kadrova u institucijama koje će pružati savjetodavnu podršku te u konačnici uspostavljanje kratkog lanca opskrbe koji će unaprijediti poljoprivredni sektor u županijama odakle dolaze projektni partneri.

 


POVEZANE OBJAVE:

 

 

Print Friendly, PDF & Email