03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji. Potencijalni prijavitelji su: trgovačka...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA JAVNE RASVJETE

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja provedbe energetskih pregleda javne rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne)...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE ILI VANJSKE RASVJETE

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete....

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA RACIONALNOG GOSPODARENJA ENERGIJOM, ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SUFINANCIRANIH U OKVIRU PROGRAMA EU

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata za promicanje i ostvarivanje ciljeva provođenja racionalnog gospodarenja energijom, poboljšanja energetske učinkovitosti...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada. Višestambena zgrada u...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi financiranja izrade projektne dokumentacije za projekte...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekata građenja novih niskoenergetskih...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi sufinanciranja energetske obnove u postojećim višestambenim...

[ Pročitaj više... ]
03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROGRAMA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv radi sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima obiteljskih kuća. Obiteljska kuća u smislu javnog poziva je...

[ Pročitaj više... ]