03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE ILI VANJSKE RASVJETE

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici koji u vlasništvu imaju sustav javne ili vanjske rasvjete.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi
– korisnicima koji se nalaze na području prve skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na zaštićenim dijelovima prirode,
– prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH) i
– prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH),

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na brdsko-planinskom području,
– drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH),
– drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH) i

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Opravdani troškovi ulaganja u izradu projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete uključuju troškove izrade glavnih/izvedbenih projekata rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih sustava javne ili vanjske rasvjete.

Fond će sredstva pomoći dodjeljivati do iznosa od 200.000,00 kuna po ponudi.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.600.000,00 kn.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci