03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za sljedeća prioritetna područja aktivnosti:
– Podizanje razine svijesti, edukacija i nformiranje
– Zagovaranje i poboljašanje procesa donošenja javnih politika energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na nacionalnoj i lokalnoj/regionalnoj razini; prikupljanje podataka, istraživanje i izrada stručnih analiza i studija o potrošnji energije i korištenju OIE s prijedlozima mjera za poboljšanje stanja;
– Stručna potpora različitim dionicima u izradi strateških programa i planova poboljašanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE;
– Projekti usmjereni na smanjenje energetskog siromaštva poticanjem energetske učinkovitosti u kućanstvima;
– Programi obrazovanja djece i mladih o energetskoj učinkovitosti, korištenju OIE, sprezi energetike i klimatskih promjena te o održivom razvoju;
– Projekti udruga hrvatskih branitelja.

Potencijalni prijavitelji su: organizacije civilnog društva (udruge) čije je djelovanje usmjereno na područje energetske učinkovitosti i OIE te održivi razvoj.

Fond će po ovom Javnom Natječaju dodjeljivati sredstva za opravdane troškove u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:
– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnom propisu,
– projektima koji se provode u svrhu zaštite, održanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu,

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:
– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao na brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi su neophodni, jedinstveni i stvarni izdaci koje su napravili ponuditelj i/ili partner tijekom provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva (npr. troškovi stručnjaka angažiranih za rad na projektu, troškovi organiziranja edukativnih radionica, seminara, konferencija, najam prostora, najam opreme i/ili nabava opreme za provedbu projekta, putni/terenski troškovi, troškovi komunikacije, tiskanje materijala, izrada stručnih studija, praktična istraživanja i dr.).

Fond odobrava sredstva donacije u iznosu do 200.000,00 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Natječaj odnosno po odobrenom projektu udruge.

Jedna udruga može podnijeti najviše dvije ponude po ovom Natječaju.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 1.200.000,00 kn.

Svaka ponuda se dostavlja do 15. svibnja 2014. godine.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci