03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi financiranja izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim višestambenim zgradama.

Višestambena zgrada u smislu ovog Javnog poziva je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, građevinske bruto površine veće od 400 m2, i kojom upravlja upravitelj zgrade.

Potencijalni prijavitelji su: upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada koji su u svojstvu krajnjih korisnika.

Opravdani troškovi:
1. troškovi izrade glavnog projekta rekonstrukcije višestambene zgrade koji sadrži predviđene mjere povećanja EnU.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija u visini od 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama a najviše do iznosa od 35.000,00 kuna po svakoj višestambenoj zgradi.

U slučaju izrade projektne dokumentacije za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, dodjeljivat će se sredstva donacija u visini od 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije, a najviše do iznosa od 200.000,00 kuna po ponudi.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 3.500.000,00 kn.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci