03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji.

Potencijalni prijavitelji su: trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) iz industrijskog sektora koja planiraju provoditi projekt poboljšanja energetske učinkovitosti sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Opravdani troškovi ulaganja u izradu projektne dokumentacije za projekte EnU uključuju izradu:
1. Glavnog/izvedbenog projekta
2. Dokumentacije za ishođenje akta kojim se dopušta građenje
3. Dokumentacije potrebne za ishođenje ostalih dozvola, rješenja, suglasnosti sukladno propisima koji uređuju područje energetike.

Kako bi se ostvarilo sufinanciranje od strane Fonda projektna dokumentacija mora dokazati ostvarivanje ušteda energije od minimalno 20%.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) iz industrijskog sektora u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte EnU ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi,
– korisnicima koji se nalaze na području prve skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na zaštićenim djelovima prirode,

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte EnU ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na brdsko-planinskom području,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte EnU ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Fond će subvencije dodjeljivati do maksimalnog iznosa od 1.000.000,00 kuna po pojedinačnoj ponudi odnosno ugovoru.

Trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 4.000.000,00 kn.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci