11 tra 2014

ODRŽANA 14. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“ RAZVOJNE AGENCIJE PODRAVINE I PRIGORJA

Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji održalo je 10. travnja 2014. godine 14. sjednicu na kojoj je usvojen...

[ Pročitaj više... ]
11 tra 2014

ODRŽANA 14. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“

Upravno vijeće „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji održalo je 10. travnja 2014. godine 14. sjednicu na kojoj je usvojen...

[ Pročitaj više... ]
11 tra 2014

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE ZA KAPITALNE I TEKUĆE PROJEKTE TE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

Koprivničko-križevačka županija 10. travnja 2014. godine objavila je Javne pozive za kapitalne projekte: K 100064 – Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u...

[ Pročitaj više... ]