03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada.

Višestambena zgrada u smislu ovog Javnog poziva je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, građevinske bruto površine veće od 400 m2, i kojom upravlja upravitelj zgrade.

Potencijalni prijavitelji su: upravitelji zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade koji su u svojstvu krajnjih korisnika radi sufinanciranja energetskih certifikata u višestambenim zgradama.

Opravdani troškovi:
1. troškovi provedbe energetskog pregleda,
2. troškovi izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i
3. izdavanje energetskog certifikata.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko certificiranje ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:
– na području posebne državne skrbi,
– području prve skupine otoka,
– na zaštićenim dijelovima prirode,

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko certificiranje ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:
– na području druge skupine otoka,
– na brdsko-planinakom području,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko certificiranje ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 200.000,00 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Javni poziv.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.500.000,00 kn.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci