03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi sufinanciranja energetske obnove u postojećim višestambenim zgradama.

Višestambena zgrada u smislu ovog Javnog natječaja je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, građevinske bruto površine veće od 400 m2, i kojom upravlja upravitelj zgrade.

Potencijalni prijavitelji su: upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika više stambenih zgrada koji su u svojstvu krajnjih korisnika.

Opravdani troškovi:
1. troškovi energetske obnove višestambenih zgrada (grupe mjera EnU – izvođenje radova)
2. stručni nadzor

Fond će po ovom Javnom natječaju dodjeljivati sredstva donacija u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije ukoliko se radi o krajnjim korisinicima koji se nalaze:
– na području posebne državne skrbi,
– području prve skupine otoka
– na zaštićenim djelovima prirode,

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije ukoliko se radi o krajnjim korisinicima koji se nalaze:
– na području druge skupine otoka,
– na brdsko-planinskom području,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije ukoliko se krajnji korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 1.400.000,00 kn po ponudi podnesenoj na ovaj Javni natječaj.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom natječaju iznosi 15.000.000,00 kn.

Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 60 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama” i na internetskoj stranici Fonda.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci