03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROGRAMA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv radi sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima obiteljskih kuća.

Obiteljska kuća u smislu javnog poziva je zgrada:
1. na zasebnoj građevinskoj čestici,
2. građevinske bruto površine do 400m2,
3. koja je u cijelosti namijenjena stanovanju,
4. s najviše dvije stambene jedinice.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave.

Opravdani troškovi:

1. nabava i ugradnja opreme sustava sa:
– sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje,
– kotlom na drvnu sječk/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za prirpemu potrošne tople vode i grijanje,
– fotonaponskim kolektorima za proizvodnju enektrične energije,
– vjetrogeneratorima za proizvodnju električne energije,
– dizalicama topline zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

Fond će po ovom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

1. do 80% ali ne više od 24.000,00 kn po sustavu
– na području posebne državne skrbi,
– u prvoj skupini otoka
– na zaštićenim djelovima prirode,
– u prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH) i
– u prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH)

2. do 60% ali ne više od 18.000,00 kn po sustavu
– u drugoj skupini otoka,
– na brdsko planinskom području,
– u drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 50% do 75% prosjeka RH) i
– u drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijensoti između 50% i 75% prosjeka RH) i

3. do 40% ali ne više od 12.000,00 kn po sustavu na ostalim područjima.

JLP (R) mora ulagati vlastita sredstva u provedbu Programa i to najmanje u udjelu od

– 2,5% na područjima iz točke 1.,
– 5% na područjima iz točke 2. i
– 10% na područjima iz točke 3.

Raspoloživa sredstva Fonda za Javni poziv iznose 25.000.000,00 te će Fond:
– dodjeljivati sredstva pomoći do 1.000.000,00 po ponudi, do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do kraja isteka kalendarske godine (31. prosinca 2014.), ovisno o tome koji uvjet prije nastupi,
– objavljivati jednom mjesečno na svojim internetskim stranicama www.fzoeu.hr iznos do tada odobrenih sredstava po Javnom pozivu, te
– izvijestiti zainteresirane ponuditelje da su sredstva Fonda iskorištena ukoliko taj uvjet nastupi prije isteka roka Javnog poziva.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci