03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA RACIONALNOG GOSPODARENJA ENERGIJOM, ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SUFINANCIRANIH U OKVIRU PROGRAMA EU

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata za promicanje i ostvarivanje ciljeva provođenja racionalnog gospodarenja energijom, poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energje koji su sufinancirani u okviru programa Europske unije temeljem odluka o prihvaćanju projekta ili sklopljenih ugovora s tijelima ovlaštenim za sklapanje ugovora u 2011., 2012., 2013. i 2014. godini, čija je realizacija u tijeku.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva, ustanove, institucije, organizacije civilnog društva, fizičke osobe (obrtnici) i druge pravne osobe koji su nositelji ili partneri u projektu koji se sufinancira u okviru sredstava Europske unije.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi,
– korisnicima koji se nalaze na području prve skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na zaštićenim dijelovima prirode,
– prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH) i
– prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH),

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na brdsko-planinskom području,
– drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH),
– drugoj skupini jedinica lkalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH) i

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva subvencije, pomoći i donacije svim ostalim korisnicima u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:
– na području posebne državne skrbi,
– području prve skupine otoka,
– na zaštićenim dijelovima prirode,

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze:
– na području druge skupine otoka,
– na brdsko-planinskom području,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Pod opravdanim troškom smatra se ukupan trošak projekta odobren od strane ugovornog tijela, u onom dijelu koji se odnosi na ponuditelja.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja se smatraju potporama male vrijednosti.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 200.000,00 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Javni poziv.

Fond će sredstva dodjeljivati sukladno uvjetima ovog Javnog poziva, ali na način da sredstva dodijeljena iz programa EU, iz drugih izvora i sredstva dodijeljena od Fonda ukupno ne prelaze 100% opravdanih troškova projekta.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.500.000,00 kn.
Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci